Privacy Verklaring

Privacyverklaring voor maasstad.marketing
In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet welke persoonsgegevens MAASSTAD MARKETING verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: MAASSTAD MARKETING, gevestigd en kantoorhoudend te (3069WC) Rotterdam aan de Victor E. van Vrieslandstraat 187, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67318010 (hierna: ‘MAASSTAD MARKETING’). MAASSTAD MARKETING heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1528750.

1. Welke gegevens worden in het klantenbestand van MAASSTAD MARKETING verwerkt

We verwerken op verschillende momenten persoons- en bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, whitepaper of ander (kennis)document, surft op onze website en/of een product of dienst bij ons bestelt. We kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken:

– naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer

– zoek-, surf en clickgedrag

– bedrijfsgegevens waaronder KVK-nummer, bedrijfsgrootte, soort onderneming

2. Doel van de verwerking van de gegevens

We gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Algemeen klantencontact

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor (i) het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie, (ii) contact inzake de uitvoering van de tussen jou en MAASSTAD MARKETING totstandgekomen overeenkomst en (iii) vragen en/of klachten.

b) Beveiliging van je account op MijnMAASSTAD MARKETING.nl

Je inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van account op MijnMAASSTAD MARKETING.nl. De inloggegevens kun je altijd wijzigen in je account.

c) Anoniem statistisch onderzoek

We gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag en de (anonieme) gegevens uit het klantenbestand om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends in bijvoorbeeld aankoopgedrag. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele klant. Op basis van deze onderzoeken kunnen we onze dienstverlening en website verbeteren.

d) Analyse surf-, zoek- en klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Met behulp van cookies wordt je surf-, zoek- en klikgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen we (via digital fingerprint of een ander identificatiemiddel) koppelen aan je gegevens in ons klantenbestand (uitsluitend indien en voor deze gegevens bij ons bekend zijn). Aan de hand van voorgaande informatie kunnen we vervolgens (persoonlijke) aanbiedingen voor je samenstellen en aan je tonen.

e) E-mailmarketing

Indien je daarmee akkoord bent gegaan gebruiken we je e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.

f) Telemarketing

Tenzij je daartegen bezwaar hebt gemaakt gebruiken we je telefoonnummer om je telefonisch te benaderen voor gelijksoortige diensten en producten.

3. Opnemen van telefoongesprekken

In het geval van een telefonische verkoop neemt MAASSTAD MARKETING telefoongesprekken op, tenzij je tijdens het gesprek daartegen bezwaar hebt gemaakt. De opname wordt gebruikt om de afspraken tussen jou en MAASSTAD MARKETING te verifiëren. De opname kan bovendien worden gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of je op een correcte wijze te woord bent gestaan. Indien je het niet eens bent met MAASSTAD MARKETING’ s interpretatie van de inhoud van het telefoongesprek, kunnen we je de mogelijkheid bieden om de opname te beluisteren of je een transcript daarvan te verstrekken. We behouden ons het recht voor om de kosten daarvan bij jou in rekening te brengen.

4. Beveiligingsmaatregelen

MAASSTAD MARKETING heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Bewerkers

MAASSTAD MARKETING kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruikmaken van andere dienstverleners die als bewerker, uitsluitend in opdracht van MAASSTAD MARKETING, zullen optreden. Met deze bewerker sluit MAASSTAD MARKETING een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze privacyverklaring na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen

Je kunt altijd inzage krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kun je deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via: marketing [@] MAASSTAD.MARKETING

Je persoonsgegevens worden door MAASSTAD MARKETING niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

6. Deze privacyverklaring

MAASSTAD MARKETING kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. We raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Rotterdam, December 2016